články
Alfréd M. Lilienthal           kapitoly z knih           články           mapa - vývoj Izraele

Proč nárůst antisemitismu v Evropě?

říjen 2002

Kdykoli slyšíme o tom, že židé jsou "zničehonic" pronásledováni, musíme se ptát, o co skutečně běží. Útočí na ně jejich odpůrci jenom proto, že jsou židé?

26. června 2002 vyšel ve Washington Postu článek od Abrahama Foxmana, řiditele ADL (Protipomlouvačné ligy), nazvaný "Evropská antiizraelská záminka" (Europe's Anti-Israel Excese). Foxman požaduje, abychom věřili tomu, že rostoucí kritika Evropy vůči izraelskému počínání se rovná obnově antisemitismu, podobného tomu v temné Hitlerově éře. Ve svém tvrzení jde však ještě dále, tento předpokládaný nový vznik starého antisemitismu je podle něho jakýmsi způsobem ústřední pro všechnu lidskou zkušenost:

"Antisemistismus - čili jak země nakládá se svými židovskými občany - je nepřetržitým barometrem, podle kterého lze posuzovat míru nenávisti a vylučování ve společnosti oproti míře svobody a demokracie. Židé byli pronásledováni a neospravedlňováni po celé historii kvůli svým odlišnostem, které byly vnímány okolím. Společnost, která rozumí a akceptuje židy je příznačně demokratičtější a otevřenější a akceptuje "ty druhé". To platí po celé věky."

V těchto Foxmanových vlastních slovech máme krásný příklad egocentrické a grandiózní zaujatosti vlastním židovstvím, které tíhne k tomu, dát ostatním židům špatné jméno. Co je to za hloupost, že po celé historii lidstva a společností, které kdy existovaly, se svět otáčel kolem problému postavení "židů!"

Toto tvrzení o jedinečnosti židů je pošetilé a urážlivé. Když takové tvrzení o sobě učiní Irové, Číňani, Arabové, katolíci, buddhisté nebo jakákoli jiná etnická nebo náboženská skupina, připadne nám to spíše protivné a směšné. Foxman činí tohle absurdní tvrzení a když se mu odvážíme odporovat, okamžitě by odvětil, že jsme antisemité.

Před půl stoletím bylo nás židů v Americe jen málo, kteří jsme byli ochotni být otevřeně antisionističtí a veřejně se ptát a diskutovat drastické chování Izraele vůči arabským obyvatelům Palestiny. Rabín Elmer Berger a já jsme se zapletli s ADL už tenkrát. Byli jsme označeni jako sebenenávidící se židé (self-hating Jews) a naše kritika sionismu tak byla do značné míry odmítnuta. Berger odešel ze světa v roce 1996, ale já jsem stále zde a pokouším se vyvracet mnohá zkreslení Abrahama Foxmana a současné ADL.

Naštěstí už nejsem na tyto protesty a výzvy ve svém vysokém věku sám! Mladší židovští lidé v Americe a Evropě a po celém světě nyní statečně a výmluvně otevřeně protestují. 6. června 2002 otiskl Washington Post následující dopis vydavateli od člena rady "Židů pro mír v Palestině a Izraeli" (Jews for Peace in Palestine and Israel):

Jakožto americký žid jsem těžce rozhořčen iracionálními vývody Abrahama Foxmana ve zprávě ADL z průzkumu veřejného mínění o antisemitismu v Evropě. Ačkoli jsou útoky na synagogy nepochybně znepokojivé a vyvolávají obavy, jsou Foxmanovy odhady trendů, spojených s těmito útoky tak spiklenecké a chtěné, že jsou naprosto pochybné.

Jestliže si 45% dotázaných Evropanů myslí, že většina židů je výrazně loajálních vůči Izraeli, mají pravdu - od raného věku se učíme, že Izrael je vlast židů a tak jich většina vytváří silnou vazbu na tuto zem. Když je tento dojem správný, jak je možné, že ti, kdo si toho všimli, mohou být zařazeni mezi antisemity?

V tom samém projevu Foxman uvádí, že 62% dotázaných vidí propuknutí násilí proti židům jako výsledek antiizraelského postoje, nikoli antižidovských nálad. Vskutku je kritika izraelské politiky na vzestupu. Ale jak se tato kritika rovná antisemitismu? Když budu kritizovat vládu Zimbabwe, jsem snad rasista?

Mnoho židů včetně mě jsme velmi kritičtí vůči politice ministerského předsedy Ariela Šarona, když jedná takovým způsobem, že v nekonečném cyklu násilí ohrožuje židovské a arabské životy. Jsme velmi zpoždění pro vážné a rozumné prozkoumání toho, jak může prezident přední americké židovské organizace falešně klást rovnítko mezi kritiku Izraele a antisemitismus. Nebo, abych lépe pojmenoval tento fenomén, antižidovské smýšlení. Naši bratranci Arabové jsou rovněž semiti.

Nicole Dannenberg Sorger.

Foxman učinil další obvinění, která vybízejí k dalšímu protestu:

"Během minulého půldruhého roku vytvořila znepokojující epidemie protižidovské zášti, která není izolována na nějakou jednu zemi či komunitu v Evropě, klima ohrožení a strachu v židovských komunitách v Evropě. Nikdy jsem si jakožto přeživší holokaustu nemyslel, že můžeme být svědky další tak závažné erupce antisemitismu všude v Evropě. Pružnost antisemitismu je bezpříkladná. Vystrkuje svou ošklivou hlavu i na tak odlehlých místech jako je Malajsie a Japonsko, kde nejsou žádní židé."

No toto! Foxman se ani neobtěžuje zeptat se sám sebe, proč najednou zčistajasna někdy koncem roku 2000 vzniklo toto předpokládané vzplanutí toho, čemu on říká dramatický vzestup antisemitismu. Nemá to náhodou co dělat s ničemnou politikou Ariela Šarona - počínaje jeho ozbrojeným vniknutím v září 2000 do oblasti "Chrámové hory", na kterou si tak symbolicky činí nároky a kde se nacházejí mešita Al-Aksá a mešita Chrám kamene (Dome of the Rock), které byly stavěny po staletí? Pochopitelně pak někteří Palestinci stejně jako muslimové v jiných oblastech mohou vidět tuto Šaronovu záměrnou provokaci jako ekvivalent aktu války proti islámu.

Foxman se také ani neodvažuje podívat se blíže na fakt, že Malajsané a Japonci by vskutku neměli mít žádný důvod k negativnímu mínění o židech, ledaže by byli svědky špatného chování "židů" v Izraeli a na okupovaných územích k Palestincům. Co je na vzestupu je jasné celosvětové odsouzení Izraelských válečných zločinů a Šaronových ďábelských plánů na etnické čistky Palestinců z Gazy a West Bank.

Dále vidíme Foxmanovo odvolávání na "neskutečně zaujaté reakce proti Izraeli ve výzkumu veřejného mínění - navzdory skutečnosti, že Izrael pod vedením minulého ministerského předsedy Ehuda Baraka nabídl Palestincům samostatný stát..." Jak dlouho ještě budeme muset poslouchat touto ostudnou sionistickou lež o "šlechetné nabídce", kterou Barak domněle učinil a kterou Arafat domněle zamítl v Camp Davidu! Profesoři Francis Boyle a Jeff Halper obsáhle psali o těchto klamech pro všechny, kdo chtějí vědět pravdu.

Nakonec Foxman říká: "Pro Evropu je čas, aby převzala odpovědnost za stav jejího vlastního konání. Kombinace závažné, otevřeně vyjádřené antižidovské zaujatosti společně s iracionálními antiizraelskymi názory vytváří klima obrovského znepokojení pro židy v Evropě. Pak není překvapující, že v této atmosféře muslimští obyvatelé útočí na židovské studenty a náboženské instituce ne protože jsou to Izraelci, ale protože jsou to židé."

Já raději říkám: Je čas, aby sionisté převzali odpovědnost za stav jejich vlastního konání. Jakmile jednou agresivně vkročili do politické oblasti jako to udělal Foxman a proměnili celé své náboženství v debatující spolek nad správnostmi a špatnostmi Izraele, měli by očekávat, že je lidé budou kritizovat! A já si myslím, že antiizraelské názory mnohých evropských předních osobností a jejich krajanů nejsou vůbec iracionální. Lidé mají právo oponovat jak Izraeli, tak sionistickým židům v Evropě a v Americe, kteří podporují Izrael tak, jakoby to byl jejich vlastní stát.

Ovšemže židé budou spíše odmítáni, pokud se jeví tak, že jdou proti nejlepším zájmům země, ve které žijí, ve prospěch zájmů jiné země. Protože jsou sionističtí židé odpovědní za směšování náboženství a národnosti v tomto nenormálním stylu, pak i nesionističtí židé mohou shledat svou loajalitu k vlastním státům jako zpochybňovanou. Varoval jsem před tímto nebezpečím před mnoha lety v článku "Izraelská vlajka není moje vlajka", který vyšel v Reader's Digest v roce 1949.

Znovu tedy, kdykoli slyšíme, že židé jsou "najednou" pronásledováni, musíme se ptát, o co ve skutečnosti opravdu jde. Útočí na ně jejich protivníci jenom proto, že jsou židé? Nebo je na ně namířen hněv proto, že jsou to příznivci a podporovatelé Izraele? Čím více média označují Izrael jako "Židovský stát", tím větší je pravděpodobnost, že nevinní židé v Evropě a ostatních oblastech budou nespravedlivě obviňováni za špatnosti současné Izraelské vlády a armády.

Aktivity státu Izrael jsou široké a komplexní a některé z nich zasluhují tvrdé odsouzení. Okamžitě sionistické organizace jako je ADL označkují jakoukoli opozici vůči izraelskému počínání jako antisemitismus. Není to antisemitismus, co rychle vyrůstá proti židům. Je to antiizraelismus, který je na vzestupu! A je oprávněný.

Má rada je, že by se židé, kteří se cítí jako Foxman tak jedinečně židovsky speciální, měli znovu připojit k lidskému pokolení. Potřebujeme zastavit naší izolaci a naše spojování s dávnými "židy", nebo s "židy", kteří náhodou žijí v Izraeli, nebo s "židy", kteří se nelegálně usadili v Palestinské zemi. Jakmile se jiní židé mýlí, měli bychom to říci. Jakmile se Izrael mýlí, měli bychom to říci. Jedině z hlediska věrnosti pravdě a spravedlnosti bude konečně zaveden mír na Blízkém východě.

(původně napsáno pro Palestine Chronicle a UN Observer v říjnu 2002; převzato a přeloženo ze stránky Why The Rise In Anti-Semitism In Europe?)

Nahoru